Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

40 jaar containeroverslag in Venlo; succes door samenwerking

Nieuws van onze leden

Rotterdam/Venlo, 7 oktober 2022 – Vandaag wordt op de inlandterminal Hutchison Ports Venlo gevierd
dat Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) 40 jaar geleden haar eerste railterminal in Venlo opende.
Hiermee werd het startschot gegeven voor de enorme ontwikkeling die Venlo vanaf 1982 doormaakte
tot het logistieke centrum dat het nu is.

Met 24 wekelijkse spoorverbindingen van en naar Rotterdam en 5 wekelijkse bargeverbindingen met
Rotterdam en Antwerpen is Hutchison Ports Venlo voor ECT de inland hub bij uitstek en een zeer belangrijk
onderdeel van het netwerk van European Gateway Services. Het succes van Venlo is mede te danken aan
de goede en intensieve publiek-private samenwerking.
ECT’s CEO Leo Ruijs: “De lange en goede samenwerking tussen de Gemeente Venlo en de Provincie
Limburg enerzijds en ECT anderzijds heeft mede aan de basis gestaan van het succes van Venlo als
logistieke hotspot.”

Vanaf het begin, in 1982, reed er direct tweemaal daags een shuttle trein tussen Rotterdam en Venlo.

Eind jaren tachtig was uitbreiding van de terminal noodzakelijk en verhuisde ECT samen met partner Seacon
Logistics naar de huidige locatie. In 2010 werd Venlo met de opening van de barge terminal van ECT ook via
het water ontsloten. Hiermee werd de unieke locatie van Venlo op een kruispunt van weg-, spoor- en
waterverbindingen en middenin een aantrekkelijke economische regio optimaal benut. De barge terminal is
inmiddels ook toe aan uitbreiding. In samenwerking met de Gemeente Venlo en de Provincie Limburg en
met ondersteuning van de Europese Unie en de rijksoverheid, moet in de loop van 2024 de capaciteit
praktisch zijn verdubbeld.

De viering van 40 jaar Venlo bevestigt de focus van ECT op een geïntegreerde dienstverlening vanaf de
zeekade tot de voordeur van de klant en vice versa. Dienstverlening ten behoeve van zowel rederijen als
verladers, logistieke dienstverleners en operators, omdat zij allen onderdeel vormen van de supply chain en
bij kunnen dragen aan een efficiënte en duurzame logistiek. ECT combineert hierbij haar terminal activiteiten
in Rotterdam met het vervoersnetwerk van European Gateway Services en de terminal activiteiten in diverse
economisch interessante regio’s in Europa.

7 oktober, 2022

Share on: