Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Digitalisering van logistiek in ASEAN

Digitalisering van logistiek in ASEAN

Blik op Azië

ASEAN bereikt nog steeds niet het volledige potentieel van digitalisering in de logistiek zoals de EU heeft gedaan. Op regionaal niveau zou er meer samenwerking moeten zijn tussen lidstaten, inclusief overheidsinstanties en commerciële belanghebbenden die rechtstreeks bij de buitenlandse handel betrokken zijn. Er valt veel winst te behalen door het ontbreken van coördinatie van de ASEAN-lidstaten, denk hierbij aan het creëren van betere forums en kanalen voor informatie-uitwisseling.

Digitaliseringsprocessen zorgen voor ingrijpende veranderingen bij de productie, uitwisseling en consumptie van goederen en diensten op wereldschaal. De digitaliseringsmogelijkheden in de ASEAN-regio hebben betrekking op verdere samenwerking tussen landen in de regio en ver daarbuiten. De relevantie van logistiek en de invloed daarvan op de digitalisering van processen wordt momenteel actief onderzocht om het belang te begrijpen op de handel in ASEAN.

Een rapport van Deutsche Bank suggereerde dat digitalisering als een pijler moet worden gepositioneerd in de ASEAN Economische Gemeenschap (AEC) 2025 visie. Dit zou helpen om de voordelen van digitalisering te benutten op een manier die groei en duurzaamheid ondersteunt als katalysatoren om verder te kijken dan 2025.

Bij het nadenken over cruciale strategieën zijn er al bevindingen van verschillende expertgroepen die een onderzoek uitvoerden in de regio. Ze gaven aan dat onder andere MKB bedrijven beperkte kennis van digitalisering hebben en moeilijkheden ondervinden bij het omgaan met on- en offline platforms. ASEAN staat op de derde plaats in de wereld qua bevolking, zesde in BBP termen en vierde in handelswaarde. Echter: de digitale economie van ASEAN is in vergelijking slechts 7% van het BBP tot 16% van China, 27% van de EU en 35% van de VS. Door middel van op maat gemaakte trainingsprogramma’s en het aantrekken van technologie professionals kunnen kansen worden gerealiseerd en is men beter in staat om digitalisering verder af te stemmen op de economische kracht van ASEAN.

Onderzoeken uitgevoerd door Bain and Company laten zien dat 75% van het MKB erkent dat digitale integratie economisch kansen biedt, maar slechts 1 op de 5 bedrijven maakt gebruik van huidige  digitale tools. Daarnaast geeft het rapport aan dat er een tekort is aan vaardigheden en kennis, wat leidt tot een barrière die digitalisering verder belemmert. Tevens zijn er ook vragen over de betaalbaarheid van technologie, zoals high upfront investeringen, die nodig zijn voor systemen. Tenslotte is er bij het MKB argwaan dat overheden onvoldoende ondersteuning bieden bij de introductie van nieuwe technologie. In dit opzicht zouden de ASEAN landen zelf de voortgang kunnen versnellen (“Move up the value-chain”) door grensoverschrijdende handel en naadloze logistiek te vergemakkelijken, inclusief digitale handel binnen en buiten de regio.

Eind 2019 legde ASEAN de basis voor de facilitering van digitale integratie in een actieplan met de volgende vijf prioriteiten:

  1. Faciliteren van naadloze handel
  2. (Handels) gegevens bescherming
  3. Digitale (cross-border) betalingen
  4. Ontwikkeling van een digitale workforce
  5. (Digitaal) ecosysteem en ondernemerschap stimuleren.

(Nederlandse) bedrijven met complementaire ervaring en expertise op het gebied van digitale (cloud) services, Artificial Intelligence, Big Data of elektronische platformen zouden met hun “end-to-end” oplossingen of samenwerking met lokale spelers maximaal kunnen profiteren van de huidige digitale ontwikkelingen in een zeer omvangrijke markt.

De digitalisering van logistieke dienstverlening belooft niet alleen data-backend inzichten voor bedrijven en meer gemak voor klanten, maar ook het vooruitzicht van meer transparantie en verantwoording. Met name blockchain-technologie wijst op grote verbeteringen in de toekomst voor het ophalen en verwerken van herkomst, financiële, douane en andere noodzakelijke documentatie.

Volgens het World Economic Forum is ASEAN de snelst groeiende internetmarkt ter wereld. Met 125.000 nieuwe gebruikers die elke dag op internet komen, zal de digitale economie van de ASEAN naar verwachting aanzienlijk groeien, met een geschatte US $ 1 biljoen aan het regionale bbp in de komende 10 jaar. In financiële termen wordt verwacht dat de digitale economie van de regio tegen 2025 meer dan $ 200 miljard waard zal zijn. Dit is een stijging van 400 procent ten opzichte van de $ 50 miljard in 2017.

10 mei, 2021

Share on:
Sluiten

Neem contact op met mij

Sjaak de Klein

Senior Manager Supply Chain Solutions Asia

Sinds 1 januari 2018 ben ik werkzaam bij NDL/HIDC als Senior Manager Supply Chain Solutions Asia.

Ik woon al bijna 25 jaar in Zuidoost-Azië en heb veel logistieke ervaring opgedaan bij TNT en YCH. Op dit moment woon ik in Bangkok en zal van daaruit NDL ondersteunen bij de ontwikkeling en opvolging van Aziatische projecten.

Wellicht mag ik jou eens verwelkomen in Bangkok?