Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

In de spotlight: ABN AMRO

Bart Banning

Bedrijf: ABN AMRO Bank N.V.
Functie: Sector Banker Transport en Logistiek
Lid sinds: 30-11-1990

Lid van NDL omdat: ABN AMRO grote waardering heeft voor de jarenlange proactieve rol die NDL als ledenorganisatie speelt als het gaat om het promoten van Nederland als logistieke hub in Europa. NDL koppelt Nederlandse logistieke kennis en capaciteit aan de logistieke behoeften van buitenlandse bedrijven. Goed voor Nederland, en goed voor de Nederlandse logistieke sector. Daarnaast is de netwerkfunctie van NDL van groot belang als het gaat om de samenwerking tussen zee- en luchthavens, logistieke bedrijven en hun gezamenlijke ambitie om Nederland te behouden, én door te ontwikkelen als toplocatie voor distributie activiteiten.

Belangrijkste uitdaging voor mijn organisatie: Hoe wij logistieke bedrijven kunnen helpen in een succesvolle duurzame transitie. De ambities op dit thema zijn hoog, maar niet onrealistisch. Er zit veel potentie in het intensiever samenwerken tussen verladers, logistieke bedrijven én ook financiers binnen specifieke ketens of corridors. Het verduurzamen van ketens vraagt om investeringen én extra commitment van alle partijen. Vanuit onze ‘Banking for Better’ strategie heeft ABN AMRO de ambitie samen met onze klanten een belangrijke extra stap zetten naar een succesvolle energietransitie en een start te maken naar een circulaire economie.

Tip voor NDL: Allereerst vooral doorgaan met de passie voor het vak; kennis en enthousiasme werken immers altijd inspirerend! Leg focus op innovatie, toegevoegde waarde en samenwerking met, en voor de leden.
Afsluitend, durf ook kritisch te zijn op de ontwikkeling van Nederland als logistieke hotspot.

12 januari, 2021

Share on: