Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Jaarverslag 2022

De resultaten en activiteiten van NDL in 2022 zijn allemaal terug te vinden in het online jaarverslag.

Aan de hand van onze dienstverlening (lead generation, kennisoverdracht, netwerken verbinden) wordt een overzicht gegeven van deze resultaten en activiteiten.

Onder Lead Generation wordt ingegaan op de nieuwe projecten en landingen van 2022. We delen de trends en ontwikkelingen en er wordt ingegaan op de focus van ‘Volume to Value’.

Bij Kennisoverdracht worden de publicaties weergegeven en de statistieken van de Holland Logistics Library gepresenteerd.

Netwerken verbinden laat de ledenactiviteiten zien, zoals ledenreizen, evenementen, ALV, NDD, online marketing en de NDL-app.

Daarna is een speciale pagina gewijd aan exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde.

Na dit overzicht wordt het NDL-team gepresenteerd, gevolgd door een overzicht van het bestuur en de Raad van Toezicht en Advies, waarin de (her)benoemingen en terugtredingen worden vermeld.

Dit jaarverslag sluit af met een financiële verantwoording en de goedgekeurde accountantsverklaring.

Bekijk het op jaarverslag op ndl2022.jaarverslag.org

15 mei, 2023

Share on: