Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Nieuws van NDL

NDL/HIDC verzorgt Logistics Roadshow in Manchester en Hull

In Manchester en Hull organiseerde NDL/HIDC op 13 en 14 mei een Logistics Roadshow voor bedrijven uit de UK; korte presentaties over het Nederlandse vestigingsklimaat, onze mainports (Port of Rotterdam, Port of Amsterdam en Schiphol) en de wederzijdse logistieke kansen bezien in het licht van Brexit. Een delegatie van 20 Nederlandse bedrijven en organisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de Nederlandse Douane waren onderdeel van de roadshow. De doelstelling was het verbinden van Nederlandse en Britse bedrijven. We zijn zeer hartelijk en open ontvangen.

De UK en Nederland zijn elkaars derde handelspartner en de banden tussen beide landen zijn sterk. De roadshow werd in allebei de steden afgesloten met een netwerklunch en er was ruim de tijd voor iedereen om te netwerken. Naast nieuwe business contacten voor de bedrijven en organisaties binnen de delegatie zijn er door NDL/HIDC waardevolle relaties opgebouwd met toekomstige lokale partners. In Manchester is er voor de organisatie van de roadshow samengewerkt met de Greater Manchester Chamber of Commerce en in Hull werkte NDL samen met Associated British Ports (ABP). Deze contacten worden warm onderhouden en verder uitgebreid. De aanwezigheid van de Nederlandse Douane werd door Britse bedrijven bijzonder gewaardeerd. Met Brexit in het vooruitzicht is er veel vraag naar informatie over customs binnen de EU en Nederland in het bijzonder. NBSO Manchester en de NFIA hebben NDL/HIDC ondersteund in de organisatie van de roadshows.

21 mei, 2019