Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Nieuws van NDL: Nieuwe MDR regelgeving van grote invloed op logistieke dienstverleners

Op 6 februari jl. vond de Special Interest Group Life Science & Health plaats op het Pivotpark in Oss. Tijdens deze bijeenkomst kregen de deelnemers meer inzicht in de activiteiten en de ambitieuze toekomstplannen van het Pivotpark. Doordat er een hechte community van verschillende bedrijven op het park bestaat, bevorderd dit verdere innovaties op medisch gebied. Vervolgens gaf O&M Movianto inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen die een impact hebben op supply chains in de life sciences industrie. Aansluitend gaf medisch adviesbureau Starodub inzicht in de nieuwe MDR regelgeving (Medical Device Regulation) die vanaf mei dit jaar ingaat. Met deze regelgeving kan een logistiek dienstverlener aansprakelijk gehouden worden voor eventuele productschades als blijkt dat deze door de logistiek dienstverlener zijn veroorzaakt. Dit heeft grote consequenties voor de logistieke dienstverleners die actief zijn in deze markt. Ter afsluiting vond een rondleiding op het park plaats die eindigde in de kantine waar men nog kon napraten tijdens de borrel.

25 februari, 2020

Share on: