Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Promotiebarometer Q3

 

In de eerste drie kwartalen van 2022 zijn er 300 projecten binnengekomen bij Nederland Distributieland. Dit aantal is lager vergeleken 2021 vanwege het lagere aantal projecten uit de VK. In de eerste 3 kwartalen van 2021 telden we 255 projecten uit het VK ten opzichte van 103 projecten in 2022. Het aantal projecten in 2022 is iets hoger ten opzichte van 2020. Dit komt omdat er in 2022 relatief meer projecten uit het VK binnenkomen vergeleken met 2020.

We zien het aandeel projecten uit het VK ten opzichte van de totale project workload afnemen van 49% in 2021 naar 34% in 2022. Brexit projecten vertegenwoordigen in 2022 dus nog steeds een groot deel van de project workload, maar we hebben de piek achter ons liggen.

Jaar Aantal VK projecten t/m Q3 Totaal aantal projecten Q3 Workload VK Projecten
2020 37 277 13%
2021 255 524 49%
2022 103 300 34%

 

Het aantal landingen is gedaald ten opzichte van 2021. De daling wordt veroorzaakt door een afname van landingen uit het VK en de US. In de eerste drie kwartalen van 2021 hadden we nog 39 landingen uit het VK, in de eerste drie kwartalen van 2022 nog maar 4. De VS registreerde minder landingen met 15 in de eerste drie kwartalen van 2021 ten opzichte van 5 in de eerste drie kwartelen van 2022.

De resultaten van het jaar 2021 geven een vertekend beeld gezien het hoge aantal projecten dat jaar. Een correctie is dan ook te verwachten. Een vergelijking met 2020 geeft een genuanceerder beeld. Daarbij zien we dat we met 21 landingen en 36 projecten met status decided in de eerste drie kwartalen van 2022 in lijn lopen met de resultaten uit de eerste drie kwartalen van 2020.

Vanwege aanhoudende reisrestricties voor internationaal reizen zijn er geen aanvragen geweest voor factfindings. Partijen die wel naar Nederland zijn gekomen hebben op eigen gelegenheid potentiële partners bezocht.

Aantal nieuwe projecten per sector eerste drie kwartelen van 2019,2020,2021

Ondanks een goede start in de eerste helft van 2022 zijn we voor de target nieuwe projecten (450) achter op schema geraakt. Met 300 projecten gedurende de eerste drie kwartalen moeten we gemiddeld 50 projecten ontvangen gedurende de laatste drie maanden van het jaar terwijl het gemiddelde aantal projecten per maand dit jaar 33 is. Vanaf juli 2022 is het aantal projecten per maand zelfs gedaald naar 22 per maand. De target van 450 projecten dit jaar gaan we zeer waarschijnlijk niet halen.

In Azië zien we een sterke daling van het projecten uit China (36 in 2020, 50 in 2021 en 20 in 2022). Alle lockdowns en supply chain verstoringen en wellicht ook geopolitieke spanningen lijken invloed te hebben op het aantal aanvragen uit China. De overige landen zoals Japan en Zuid-Korea zijn w.b.t. nieuwe projecten aantallen stabiel.

In Noord-Amerika zien we in de eerste drie kwartalen van 2022 een vergelijkbaar aantal projecten uit de VS (59 in 2022 ten opzichte van 61 in 2021). Het aantal projecten uit Canada gedurende de eerste drie kwartalen van 2022 is met 14 projecten lager dan in 2021 (22 projecten).

In Europa zien we dat het aantal projecten uit het VK daalt van 255 in de eerste drie kwartelen van 2021 t.o.v. 103 in de eerste drie kwartelen van 2022. Er blijven nog steeds relatief veel aanvragen uit het VK binnenkomen. Dit zijn bedrijven die ervaren hebben dat een supply chain basis in de UK voor leveringen in de EU niet werkt. We verwachten dat deze daling doorzet totdat Brexit naar de achtergrond is verdwenen.

Overige projecten komen uit een lange lijst landen: Europa, Azië, Zuid-Amerika en Oceanië.

 

Kijkend naar de sectoren zien we dat de sectoren life style, agri & food en high tech de grootste sectoren zijn. Dat beeld zien we ook als we de sectoren op jaarbasis bekijken.

Vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2021, zien we in 2022 een significante afname van projecten in de sectoren life style en agri & food. Binnen de life style sector zien we minder projecten uit het VK gerelateerd aan Fashion, household goods en cosmetica. Bij agri food zien we ook minder projecten uit het VK. Op sub sectorniveau binnen de Agri & Food sector hebben we niet genoeg data om conclusies te trekken.

Daarnaast zien we dat het aantal e-commerce aanvragen binnen de life style en agri & food sector in 2022 ongeveer gehalveerd zijn ten opzichte van 2021. Dit is een correctie op 2020 en 2021 waar alle e-commerce sales records gebroken werden. Consumenten besteden in 2022 meer geld aan reizen en uitjes (theater, concerten). In een rapport van Statista spreken ze van de post-pandemic E-commerce hangover. De verwachting is dat E-commerce zich in 2023 herstelt, zie grafiek hieronder.

 

 

Opvallend is de toename van high tech en life sciences projecten in de eerste drie kwartalen van 2022.

Er komen in 2022 meer life sciences projecten uit de VS en het VK. Er is geen specifieke verklaring voor de toename anders dan dat de bedrijven op zoek zijn naar groei op de Europese markt. Binnen de life sciences projecten zien we voornamelijk medical devices (45% van alle life sciences projecten). De overige 55% is een mix van pharma, medical disposables en bio technology.

De meeste high tech projecten komen uit de VS, UK en China en zijn gerelateerd aan consumentenelektronica en computer peripherals/data storage. Het aantal E-commerce gerelateerde projecten in de High Tech sector is laag (14%).

18 oktober, 2022

Share on: