Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Webinar ‘De toekomst van logistiek vastgoed’

  • datum 22.04.2021
  • tijd 10:00
  • locatie Online

De veranderingen van de laatste jaren, o.a. een enorme toename van e-commerce, de COVID pandemie, duurzaamheidsmaatregelen, regionale weerstand, zijn van grote invloed op het logistiek vastgoed. Op donderdag 22 april gaven specialisten op vastgoedgebied hun visie op de afgelopen ontwikkelingen tijdens het webinar ‘De toekomst van logistiek vastgoed’.

Heb je het webinar gemist? Geen probleem, je kunt het hier terugzien:

Presentatie Jim Orsel en Melissa Verhoef, CBRE B.V.
Presentatie Mari van Kuijk, Groenewout Consultants & Engineers
Presentatie Simon Olierook, Van der Feltz advocaten

 

Vragen en antwoorden vanuit het webinar:

V:
Mooie inzichten in regionale verschillen binnen NL tussen infrastructuur, labour costs e.d . Is deze info ook bekend over de landen om ons heen zodat we kunnen benchmarken? A:

A:
Ja, het merendeel van de informatie is bekend. Vaak maken we op projectbasis nog een extra verdiepingsslag nadat er aanvullende input van de gebruiker is gegeven.

V:
Kan CBRE ook mappen met beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel?
A:
Ja, in samenwerking met ons ervaren supply chain team in Londen maken we zeer nauwkeurige en vakkundige analyses over de arbeidsmarkten per land en regio.

V:
Jim, Melissa: stimuleren jullie klanten ook om intensiever met grond om te gaan, door bijvoorbeeld de hoogte in te gaan? Grond wordt immers een steeds schaarser goed.
A: Ja, goede vraag! Dit stimuleren we zeker daar de footprint hierdoor wordt verkleind. In overleg met de klant zoeken we de optimale combinatie tussen techniek, kosten en efficiëntie. Ook consolidatie brengt efficiëntie met zich mee waar er meer flexibiliteit in de gebouwen komen en “in the end” ook een kleinere footprint.

V: In hoeverre is type energie in de praktijk al een belangrijk criterium? Blijven kosten het belangrijkste?
A: Energie wordt iedere dag belangrijker en belangrijker. Helemaal voor productie bedrijven en data centers. De capaciteitsgrenzen van de netwerken worden opgezocht op grote logistieke parken (Schiphol Rijk bv.). De verwachting is dat er meer en meer energie nodig is waar de platte daken op dc’s een oplossing kunnen bieden om een steentje bij te dragen. Ook ter compensatie van de verdozingsdicussie is het goed om zonnepanelen te stimuleren. Kosten zijn belangrijk maar bewust duurzaam wordt eveneens steeds belangrijker. Bijv. bij het inschrijven van tenders.

V:
Wat doet de specificatie met minimale duur van huurcontracten?

A:
Hier zit niet een direct verband tussen. Wat we wel zien in de logistieke vastgoedmarkt is dat er druk naar beneden zit op de meer gebruikelijke 10 jaar termijn. Dit wordt gedreven door een betere afstemming met bijvoorbeeld 3PL contract die een veel kortere looptijd hebben.

V:
Geschikte locaties worden steeds schaarser. De overheid en regelgeving lijkt vooralsnog niet actief mee te werken aan de ruimtevraag. Hoe gaan we er voor zorgen dat we in de nabije toekomst kunnen blijven voorzien in de vraag uit de markt?

A:
Zoals ook Simon in zijn verhaal aangaf is de overheid wel degelijk actief bezig maar wellicht niet in de richting waar de voorkeur ligt. Door meer te sturen op hergebruik van bestaande oude industrieterreinen wordt de directe beschikbaarheid van bouwrijpe kavels zonder ruimtelijke of planologische uitdagingen die je bij nieuwe industrieterreinen vindt, minder gangbaar. Hier ligt een taak voor gemeenten, eindgebruikers en projectontwikkelaars om deze uitdaging aan te gaan.

V:
Bij verplichten van zonnepanelen op de daken: hoe verplicht je dan de netbeheerders om voldoende capaciteit paraat te hebben? Dat is een veel groter knelpunt dan de bereidheid om zonnepanelen op de daken te leggen?

A:
De huidige snelle uitbreiding van zonnepanelen- en windmolencapaciteit levert problemen op voor het bestaande net. Echter mijn verwachting is dat dit een tijdelijk probleem gaat zijn omdat aanpassing van het net noodzakelijk is.

V:
Voor piece picking wordt gesteld dat meer v vloeroppervlak of mechanisering nodig is. Om die mechanisering en robotisering een boost te geven: zijn grotere gebouwen nodig of vooral locaties met producten met een gelijke schaal zodat mechanisatie haalbaar is? En vraag dat wat van de gebouwen (hoogte, draagkracht vloer, anders?)

A:
Ja dit soort operaties heeft een andere set van specificaties. Deze zijn ook meer oplossingsafhankelijk. Bijvoorbeeld de vloerbelasting voor een pickvloer die door de legbordstellingen afgedragen wordt, is principieel anders en vraag ook een andere vloer als vrijdragende logistieke tussenvloeren.

Sluiten

Neem contact op met mij

Jasper Eggebeen, Senior Supply Chain manager

Jasper Eggebeen

Senior Manager Supply Chain Solutions

Sinds juli 2017 werk ik met veel plezier bij NDL/HIDC.

Daarvoor heb ik jarenlang in diverse commerciële functies voor TNT en PostNL gewerkt.

Ik heb een bachelor in commerciële economie en een master in bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Heb je vragen over NDL of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan gerust contact met mij op via telefoon of e-mail.