Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Welkom bij Nederland Distributieland

Succesvol voor én door leden

NDL is de vereniging van en voor de logistieke sector met als voornaamste taak Nederland als Europese logistieke hub in het buitenland te promoten met als doel logistieke investeringen en ladingstromen voor haar leden aan te trekken. Het lidmaatschap staat open voor alle organisaties die op een of andere manier baat hebben bij het versterken van de logistieke sector in Nederland.

De Nederlandse logistieke sector Intro logistieke sector draagt in belangrijke mate bij aan de internationale Intro internationaal concurrentiepositie van de bedrijven die vanuit ons land opereren. Die boodschap dragen we namens onze leden met verve Intro boodschap uit in het buitenland: op internationale seminars of in direct gesprek Intro gesprek met buitenlandse ondernemingen die zich oriënteren op vestiging in Intro nederland Nederland.

We doen dit niet alleen

De activiteiten van NDL/HIDC zijn gericht op promotie, kennisoverdracht en netwerken. NDL werkt daarbij samen met verschillende partijen, zowel publiek als privaat. Een vaste partner is het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast trekken we geregeld samen op met andere (logistieke) netwerkorganisaties. Bij de buitenlandpromotie zijn ook NDL-leden zelf actief betrokken. Omdat ze thuis zijn in een werelddeel als Noord-Amerika of Azië bijvoorbeeld, of expertise hebben binnen een specifieke sector – van life sciences tot lifestyle.

Maar hoe dan?

Wij zijn een actief kennisplatform, brengen kennis en organisaties samen, organiseren drukbezochte netwerkevenementen en nemen deel aan meerdere expertisegroepen op logistiek vlak.

Promotie

Zo promoten wij onze leden internationaal

Regio's wereldwijd overtuigen

Organiseren van seminars, webinars en gesprekken

Ondernemen van promotiereizen

Actieve ondersteuning in het sales traject

NDL is een groeiende organisatie die ons kan ondersteunen in het vinden van supply chain klanten. Zo kunnen we ons warehouse en de aanverwante transportactiviteiten verder uitbreiden en ontwikkelen. Voor ons biedt NDL een extra manier om ons netwerk te verbreden. Zo leggen we sneller contact met potentiele klanten en kunnen we ze ondersteunen bij hun vragen over transport en logistiek.

Chris Goeverneur, Sales Manager bij MOL Logistics Januari 2018

Kenniscentrum

  • Internationale kansen signaleren
  • Delen van kennis en ervaring
  • Vraagbaak over het Nederlande vestigingsbeleid
  • Kennis van acquisitieproces en netwerk
Ga naar het Kenniscentrum

Netwerk

  • Koppelen van bedrijven en overheden
  • Vakinhoudelijk platform per thema
  • Faciliteren van gezamenlijke acquistie
  • Delen van opgebouwde kennis en promotiemiddelen
Meer weten over het lidmaatschap