Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Over ons

Een vereniging met bijna 350 leden

Nederland Distributieland (NDL) is een vereniging met bijna 350 leden, opgericht in 1987 door de logistieke sector zelf, om deze sector te vertegenwoordigen en Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland te promoten.

Sinds 2021 richten we ons naast promotie en acquisitie ook op de exportbevordering van logistieke kennis, kunde en producten.

Onze leden zijn logistieke dienstverleners, verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen. Allemaal bedrijven en organisaties die zich direct of indirect bezighouden met logistiek via weg, water, spoor, lucht of leidingen.

Het NDL kantoor is gevestigd in Zoetermeer en wordt bemand door acht bevlogen medewerkers in Nederland en drie buiten de landsgrenzen, in de Verenigde Staten en Azië (Thailand en China). Onze werkzaamheden worden gefinancierd door onze leden.

NDL werkt nauw samen met verschillende partijen, zowel publiek als privaat. Vaste partners zijn het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, en het Invest in Holland netwerk. Daarnaast trekken we geregeld samen op met andere (logistieke) netwerkorganisaties, zowel binnen als buiten Nederland.
Het NDL kantoor wordt aangestuurd door een bestuur en gecontroleerd door een Raad van Toezicht en Advies. Jaarlijks worden, tijdens de Algemene Ledenvergadering, de leden geïnformeerd over de komende activiteiten en behaalde resultaten.

Bestuur

Voorzitter
Annemarie Jorritsma

Bestuursleden
Oscar de Bok, DHL Supply Chain
Adriaan den Heijer, AirFrance/KLM Cargo
Liane Philipsen, Mainfreight
Boudewijn Siemons, Havenbedrijf Rotterdam
Erik Uljee, DPD Nederland
Patricia Vitalis, Schiphol Group
Fred Westdijk, Jan de Rijk Logistics BV
Jarell Habets, Shypple

Ereleden
Carel Paauwe
Karel Noordzij

RVTA

Voorzitter
Jeannette Baljeu, Provincie Zuid-Holland

Leden
Maarten van As, Air Cargo Netherlands
Rob Bagchus, ECT
Bart Banning, ABN AMRO Bank N.V.
Erik de Bie, Greenberg Traurig
Femke Brenninkmeijer, NPRC
Rogier van de Garde, DAF
Brigit Gijsbers*), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Lonneke Knipscheer, Deloitte Consulting
Hans Kuijpers*), NFIA Netherlands Foreign Investment Agency
Peter van der Maas, DSV Solutions
Alma Prins-Droog, Havenbedrijf Amsterdam NV
Theodoor Torn, Ortec
Bert de Wit, N.V. Industriebank LIOF
Cuno Vat, Neele-Vat Logistics
Girbien de Bruin, Tempo Team

*waarnemer

Internationale promotie van Nederlands als "Logistics Gateway to Europe"

Advies aan buitenlandse verladers die hun producten (willen) afzetten op de Europese markt

Bieden hulp bij het opzetten of herstructureren van hun Europese distributie

Rol van matchmaker door bedrijven in het buitenland direct of indirect in contact te brengen met onze leden