Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Informatie over lidmaatschap

NDL/HIDC: de kracht van een sterk logistiek netwerk!

NDL is de vereniging van en voor de logistieke sector. We hebben een breed netwerk van bijna 350 leden.

NDL ondersteunt haar leden met drie nauw verweven diensten:
• Lead generation
• Netwerken
• Kennis delen

Het lidmaatschap staat open voor alle organisaties in Nederland die diensten en producten leveren aan (internationale) klanten die logistieke operaties ontwikkelen en/of uitvoeren.

Leden kunnen gebruik maken van het brede dienstenpakket van de vereniging. Zowel grote als kleine ondernemingen, zowel gespecialiseerde als generieke logistieke bedrijven, zowel adviseurs als uitvoerders en regionale acquisitieorganisaties zijn lid van NDL, in totaal zo’n 300 bedrijven en organisaties.

Contributiestructuur

Binnen de contributiestructuur worden vier categorieën leden onderscheiden, te weten:

  • Logistieke dienstverleners
  • Facilitators
  • Individueel lidmaatschap
  • Overige

Logistieke dienstverleners
Logistieke dienstverleners zijn bedrijven die logistieke oplossingen aanbieden aan verladers. Dit varieert van volledige supply chain oplossingen tot oplossingen voor een beperkt onderdeel van de logistieke keten.

Facilitators
Onder facilitators wordt verstaan: organisaties die dienstverlenend zijn aan de logistieke sector. Dit zijn aanbieders van logistieke producten, kennis en kunde. Bijvoorbeeld fiscale, financiële en juridische adviseurs, supply chain consultants, makelaars, projectontwikkelaars, IT-consultants, locatiekeuze consultants, banken, uitzendbureaus, verzekeraars.
Kortom, elke toeleverancier die op een of ander wijze belang heeft bij de logistieke sector.

Overige
In de groep overige bevinden zich organisaties die de infrastructurele ruggengraat van de Nederlandse logistieke vormen zoals de (lucht)havens, terminals, luchtvaartmaatschappijen en bedrijventerreinen. Ook zijn gemeenten, belangenverenigingen, kennisinstituten, verladers, regionale ontwikkelmaatschappijen en regionale promotie-organisaties in deze categorie opgenomen.

Voor de eerste twee categorieën wordt de hoogte van de te betalen contributie bepaald door het totaal aantal vaste full time equivalenten (fte) van de betreffende organisatie. Hier wordt aangehouden het personeelsbestand van alle in Nederland gevestigde entiteiten van het lid.

Jaarlijkse contributie

Logistieke dienstverlener

Aantal FTE’s Contributie
< 25 € 1.074
< 50 € 1.452
< 150 € 2.142
< 250 € 3.024
< 500 € 4.410
> 500 € 6.930

 

Facilitator

Aantal FTE’s Contributie
< 25 € 1.074
< 50 € 1.452
< 150 € 1.890
< 250 € 2.520
< 500 € 3.528
> 500 € 5.418

 

Individueel lidmaatschap

≤ 1           € 180,- (voor ZZP’ers, eenmanszaken en overige individuen).

De hoogte van de contributie voor bedrijven in de groep ‘overige’ wordt na inschaling ten opzichte van vergelijkbare organisaties vastgesteld.

Aanmelden als lid

Door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier kan je je direct aanmelden als lid van NDL/HIDC. Voor organisaties en privé personen die de vereniging en de logistiek in Nederland een warm hart toedragen is er gelegenheid om donateur van de vereniging te worden. Neem voor vragen hierover en andere vragen over het lidmaatschap contact op met Remco Buurman via + 31 (0)79 343 8110.

Lidmaatschap opzeggen

NDL/HIDC kent een kalender boekjaar, lopend van 1 januari t/m 31 december. De Statuten-NDL schrijven voor dat opzeggen van het NDL lidmaatschap drie maanden voor het nieuwe boekjaar schriftelijk dient te geschieden.

Stuur de opzegging naar
NDL/HIDC
T.a.v. de ledenadministratie
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer
[email protected]

Kortgezegd bieden wij onze leden:

Kansen op nieuwe leads en uitbreiding van internationale connecties

Kennis over marktontwikkelingen, sectorontwikkelingen, innovatie en duurzaamheid

Deelname aan een brede logistieke community

Nuttige contacten in binnen- en buitenland, publiek en privaat