Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Jaarverslag 2021

Benieuwd naar de resultaten en activiteiten van NDL in 2021? In het jaarverslag laten wij dit zien aan de hand van onze drie soorten dienstverlening: lead generation, netwerken verbinden en kennis delen.

Ook wordt er specifiek ingegaan op de inspanningen die NDL heeft verricht op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Daarnaast is een speciale paragraaf gewijd aan exportbevordering van logistieke producten, kennis en kunde, waarmee in 2021 een aanvang is gemaakt.

Ook wordt het NDL-team gepresenteerd en een overzicht van het bestuur en de Raad van Toezicht en Advies met vermelding van de (her)benoemingen en terugtredingen.

Het jaarverslag sluit af met een financiële verantwoording in de vorm van een (verkorte) jaarrekening en de accountantsverklaring.

Het jaarverslag is deze keer online! Bekijk het op ndl2021.jaarverslag.org

28 april, 2022

Share on: