Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Jaarverslag 2023

Persbericht: Jaarverslag 2023

Nederland Distributieland (NDL) legt focus op toegevoegde waarde en boekt een mooi resultaat: 69 gerealiseerde investeringsprojecten in 2023

 

ZOETERMEER, 26 april 2024 – De promotie- en matchmakingactiviteiten van Nederland Distributieland (NDL) hebben in 2023 geresulteerd in de realisatie van 69 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in Nederland, zo werd op 25 april bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van NDL. Ook heeft NDL afgelopen jaar 271 nieuwe investeringsprojecten geïdentificeerd.
 

Uitdagende marktomstandigheden
Geopolitieke spanningen en economische onzekerheid als gevolg van stijgende energieprijzen, inflatie en rente, hebben geleid tot verstoringen van logistieke ketens en terughoudendheid bij buitenlandse investeerders. Het aantal gerealiseerde en nieuwe investeringsprojecten van NDL ligt dan ook iets lager dan voorgaand jaar. “Toch zijn we tevreden met de in 2023 behaalde resultaten op het gebied van acquisitie, vooral gezien de uitdagende externe factoren die een directe impact hebben op de logistieke sector”, aldus Remco Buurman, algemeen directeur bij NDL.

Banen, contractwaarde en investeringsbedrag
Van de 69 gerealiseerde investeringsprojecten hebben er 17 betrekking op contracten met zakelijke dienstverleners, zoals bijvoorbeeld fiscale vertegenwoordiging. De overige 52 projecten betreft logistieke activiteiten van buitenlandse investeerders. Het is de verwachting dat de logistieke projecten na drie jaar zo’n 225 banen opleveren, dat de contractwaarde 15 miljoen euro per jaar bedraagt en dat er een investeringsbedrag van 11 miljoen euro mee is gemoeid. De sectoren Lifestyle, Agri & Food en High Tech waren qua aantal investeringsprojecten de meeste succesvolle sectoren. Dit patroon blijft consistent vergeleken met voorgaande jaren.

Focus op toegevoegde waarde
“De laatste twee jaar richten we ons voor wat betreft acquisitie vooral op projecten die zoveel mogelijk toegevoegde waarde opleveren voor Nederland”, zegt Remco Buurman. Het afgelopen jaar werd zo’n 30% van de gerealiseerde logistieke projecten als hoogwaardig gekwalificeerd en dit percentage zal de komende jaren verder toenemen.

Belang van logistiek voor welvaart en welzijn in Nederland
Bij de opening van de Algemene Ledenvergadering wees Annemarie Jorritsma, voorzitter van NDL, erop dat nog wel eens vergeten wordt dat logistiek de bloedsomloop van de samenleving is en een belangrijke bijdrage levert aan welvaart en welzijn in Nederland. Zij riep de leden van NDL op om gezamenlijk het belang van de sector met feiten en cijfers onder de aandacht te brengen. Jorritsma benadrukte ook het belang van innovatie en verduurzaming om de uitdagingen op het gebied van ruimte, arbeid en duurzaamheid op te pakken. “Laten we ervoor zorgen dat Nederland ook in de toekomst een logistieke toplocatie van Europa blijft”, aldus Jorritsma.

– Einde –

 

Lees het jaarverslag: Jaarverslag NDL 2023

 

Over NDL
Nederland Distributieland (NDL) is een vereniging met meer dan 300 leden, opgericht in 1987. De leden van NDL zijn in Nederland gevestigde logistieke dienstverleners, verladers, financiële instellingen, consultants, personele dienstverleners, ICT-leveranciers, regionale en lokale overheden, kenniscentra, universiteiten en hogescholen. Naast het bieden van een netwerk en kennisplatform voor haar leden, promoot NDL de logistieke capaciteiten van Nederland in het buitenland en positioneert het land als een geschikte locatie voor logistieke activiteiten en investeringen van buitenlandse bedrijven. NDL is lid van het Invest in Holland netwerk. www.ndl.nl

 

Voor meer informatie:

Remco Buurman
Algemeen Directeur
M: 06 53 41 67 75
E: [email protected]

Katerina Veliskova
Marketing Manager
M: 06 22 10 86 11
E: [email protected]

26 april, 2024

Share on: