Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Ondanks (inter)nationale uitdagingen degelijk resultaat bij Nederland Distributieland

PERSBERICHT

Ondanks (inter)nationale uitdagingen degelijk resultaat bij Nederland Distributieland

ZOETERMEER – De promotie- en matchmakingactiviteiten van Nederland Distributieland (NDL) hebben in 2022 geresulteerd in de realisatie van 80 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven in Nederland, zo werd vandaag bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Nederland Distributieland. Naast de realisatie van 52 logistieke projecten heeft NDL bemiddeld bij 28 contracten met overige dienstverleners (zoals fiscale vertegenwoordigers) Het is de verwachting dat de logistieke projecten na drie jaar zo’n 100 banen opleveren, dat de contractwaarde zo’n EUR 8 miljoen per jaar bedraagt en dat er een investeringsbedrag van EUR 600.000 mee is gemoeid.

Uitdagend jaar

In 2021 werd door NDL een recordaantal van 131 landingen gerealiseerd, vooral vanwege de Brexit. In 2022 is NDL ongeveer terug op het pre-Brexit niveau. Remco Buurman, algemeen directeur: “De naweeën van Brexit en Covid-19 waren nog voelbaar, toen begin 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak, met grote gevolgen voor logistieke ketens. Investeringen werden uitgesteld of geannuleerd. In eigen land speelt de beperkte beschikbaarheid van ruimte en mensen. Mede hierdoor is afgelopen jaar de focus verlegd naar het aantrekken van projecten met zoveel mogelijk toegevoegde waarde. Ondanks deze uitdagingen is zowel het aantal landingen als de aanwas van nieuwe projecten redelijk vergelijkbaar met de periode voor de Brexit.”.

Exportbevordering

In het kader van exportbevordering van Nederlandse logistieke kennis en producten heeft NDL samen met het bedrijfsleven een aantal proposities (agrologistiek, multimodale corridors, duurzame supply chains) uitgewerkt die gebruikt worden als basis voor meerjarige programmering in een aantal specifieke markten (Thailand, Vietnam, Indonesië, USA, Europese achterland).

Annemarie Jorritsma nieuwe bestuursvoorzitter van Nederland Distributieland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is een aantal wisselingen in het bestuur en de Raad van Toezicht en Advies (RvTA) bekrachtigd. Met Annemarie Jorritsma heeft de Algemene Ledenvergadering een voorzitter benoemd met enorme bestuurlijke ervaring en sterke affiniteit met de logistieke sector. Naast Annemarie Jorritsma zijn ook Patricia Vitalis (Schiphol Group) en Fred Westdijk (Jan de Rijk) toegetreden tot het NDL-bestuur. Adriaan den Heijer (Air France/KLM Cargo) is herbenoemd. Paul de Krom, Birgit Otto en Willem Prinsen zijn teruggetreden uit het bestuur.

Tot de Raad van Toezicht en Advies is toegetreden Rogier van de Garde (DAF). Michiel Kuijs en Ron Lahman zijn teruggetreden uit de Raad van Toezicht en Advies.

26 april, 2023

Share on: