Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Promotiebarometer Q2 2021

De cijfers van Q2 2021 zijn bekend en we zijn erg trots op het resultaat. We gaan onze doelstellingen voor het aantal nieuwe projecten (400) en landingen (100) dit jaar ruimschoots halen!

Nieuwe projecten en landingen – Q2 2019, 2020, 2021

(klik op de afbeelding om hem groter te bekijken)

Nieuwe projecten
We lopen voor om onze target (400 projecten) van dit jaar te halen. Halverwege het jaar hebben we namelijk al 387 nieuwe projecten en dus zitten we slechts 13 projecten af van onze target. In het tweede kwartaal van 2021 zijn er 172 projecten bijgekomen, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Nog steeds krijgen we veel aanvragen uit het Verenigd Koninkrijk binnen i.v.m. Brexit, wat ook de voornaamste reden is van deze stijging. Wel verwachten we dat het aantal Brexit-gerelateerde projecten de komende tijd iets zal afnemen.

Landingen
Het aantal landingen is ook flink gestegen t.o.v. vorig jaar en licht gestegen t.o.v. 2019. Het totaal aantal landingen in Q1 en Q2 van dit jaar staat nu op 56. De target is 100 landingen en we verwachten dat we dit target ruimschoots gaan halen.

Omdat het aantal aanvragen de afgelopen maanden flink is gestegen, verwachten we komend kwartaal ook een stijging te zien in het aantal landingen. De tijd tussen een aanvraag en een landing kan wel een half jaar tot een jaar duren. Wel zien we dat bij Brexit-gerelateerde aanvragen sneller beslissingen (en dus landingen) worden gemaakt, omdat hier meer haast achter zit.

Bedrijven uit Azië en Noord-Amerika beslissen minder snel, waardoor landingen wat langer duren. Momenteel zijn er ook veel lopende projecten uit China, Japan, VS en Australië, en we verwachten dat deze projecten dit jaar ook zullen landen.

Daarnaast zijn er ook een aantal projecten die wel geland zijn, maar nog niet formeel afgerond. Deze worden nu dus nog niet geteld als een landing.

Fact findings
Vanwege de Corona-maatregelen vinden er sinds maart 2020 geen Fact findings meer plaats. Leden lossen dit goed op door virtuele Fact findings te organiseren via een Zoom- of Teamsmeeting of door een filmpje op te nemen. Zodra reizen weer mogelijk is sluiten verladers graag aan bij een Fact finding.

Aantal nieuwe projecten per continent – Q2 2019, 2020, 2021

(klik op de afbeelding om hem groter te bekijken)

In bovenstaand overzicht kijken we naar de herkomst van de projecten en natuurlijk valt Europa direct op. Zoals vermeld komt dit door Brexit.

Daarnaast zien we, net als in Q1, ook dit kwartaal een stijging uit Azië en Oceanië.

Het aantal projecten uit Noord-Amerika is wel afgenomen en net als voorgaande jaren komen de minste projecten uit Afrika en Zuid-Amerika. Deze aantallen blijven nagenoeg gelijk.

Aantal nieuwe projecten per sector – Q2 2019, 2020, 2021

(klik op de afbeelding om hem groter te bekijken)

Vergeleken met vorig jaar zien we dit kwartaal een stijging in alle sectoren. De grootste sectoren zijn nog steeds ‘Life Style’, ‘Agri & Food’ en ‘Other’. Door de coronamaatregelen is er een sterke groei in e-commerce en dit zien we ook terug in onze projecten. Ook Brexit heeft flink bijgedragen aan het aantal e-commerceprojecten, door de problemen (zoals BTW en invoerrechten) waar afstandsverkopers uit de UK sinds 1 januari tegenaan lopen.

Naast e-commerce projecten hebben we ook veel food gerelateerde Brexit projecten gezien. Dit betreft zowel B2B als B2C leveringen. We hebben goed contact met de Food & Drink Exporters Association (FDEA) wat voor de nodige leads en kennisoverdracht zorgt.

‘High Tech’ laat een grote stijging zien, van 5 nieuwe projecten in 2020 naar 21 nieuwe projecten in 2021.

6 augustus, 2021

Share on: