Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Promotiebarometer Q2 2023

Promotiebarometer

Eerste helft van 2023

Met genoegen presenteren wij de langverwachte Promotiebarometer voor het tweede kwartaal (Q2) van dit jaar. Vanwege de vakantieperiode heeft de publicatie even op zich laten wachten, maar nu zijn we enthousiast om de resultaten te delen.

Lead generation

Aantal nieuwe investeringsprojecten – Q1 + Q2 2021 – 2023

 

In het eerste half jaar van 2023 zijn er 159 projecten binnengekomen bij Nederland Distributieland. Dit aantal is lager vergeleken met 2021 en 2022. De oorzaak van de daling van het aantal nieuwe investeringsprojecten komt voort uit een mix van de volgende factoren, die ook bij de vorige barometer zijn vermeld:

 • In de loop van 2022 is de acquisitiestrategie van het Invest in Holland netwerk gericht op de transitie van ‘Volume to Value’, oftewel acquisitie gericht op de grootst mogelijke impact (value)
 • Gedurende de coronapandemie heeft NDL geen acquisitiereizen naar het buitenland kunnen maken. Daardoor is minder ‘gezaaid’.
 • De oorlog in Oekraïne en de onzekere economische vooruitzichten zorgen voor een terughoudende houding met betrekking tot buitenlandse investeringen en export.

Als we op landenniveau inzoomen zien we de grootste daling van het aantal nieuwe investeringsprojecten uit China (-53% t.o.v. 2021), Japan (-92% t.o.v. 2021) en het VK (-71% t.o.v. 2021). De daling van het aantal projecten uit het VK heeft te maken met het verdwijnende effect van de Brexit. In Azië zien we het effect dat we onze netwerken niet hebben kunnen onderhouden het sterkst. Bovendien heeft de aanscherping van de acquisitie strategie in Azië meer impact op nieuwe investeringsprojecten dan in andere regio’s omdat NFIA hier een belangrijke leadbron is.

Het aantal landingen in Q1 en Q2 laat ook een dalende trend zien sinds 2021. In de eerste helft van 2021 registreerden we 67 landingen, in de eerste helft van 2022 20 landingen en in de eerste helft van 2023 12 landingen. Daarbij moet worden opgemerkt dat er nog wel redelijk wat projecten in de pijplijn zitten die nog formeel moeten worden afgesloten.

Het aantal factfinding trips is na een lange periode van reisrestricties voor internationaal reizen weer toegenomen. We merken dat partijen weer naar Nederland reizen en afspraken maken bij potentiële partners. In de eerste helft van 2023 hebben we 18 factfinding trips genoteerd.

Aantal projecten gemeten naar waarde – Q1 + Q2 2023

 

In 2022 is de acquisitiestrategie verder aangescherpt naar ‘Volume to Value’, oftewel acquisitie gericht op de grootst mogelijke impact (value). Bij de beoordeling van projecten met een hoge toegevoegde waarde kijken we naar onderstaande criteria voor ‘high value’:

 1. Strategische acquisitie van innovatieve en duurzame toeleveranciers aan de logistieke sector
 2. Acquisitie van logistieke activiteiten met een hoge toegevoegde waarde (VAL/VAS)
 3. Acquisitie van logistieke activiteiten van bedrijven uit de prioriteitssectoren (zoals Life Sciences & Health, HTSM, Agrofood, Chemie en Energie

Sinds 2023 registeren we de waarde van projecten. Het gaat dan om de volgende type projecten waarvan we er 90 hebben geregistreerd in de eerste helft van 2023:

 • EDC outsourced
 • EDC own account
 • Headquarters
 • Marketing & Sales office
 • Production/assembly (own account)

Van deze 90 projecten zijn er inmiddels 48 op waarde ingeschat. Van de 48 projecten zijn 13 projecten geregistreerd met hoge toegevoegde waarde (27% high value). De overige 42 worden zo snel mogelijk op waarde ingeschat.

Leadsource van projecten – Q1 + Q2 2019 – 2023

 

Bovenstaande tabel toont de drie belangrijkste leadsourcekanalen van nieuwe investeringsprojecten uit Q1 en Q2 over de jaren 2019 t/m 2023. Hieruit is te zien dat het aantal nieuwe investeringsprojecten vanuit de NFIA flink gedaald is in 2023.

De transitie naar de nieuwe acquisitiestrategie heeft ertoe geleid dat er door de NFIA minder projecten gegenereerd zijn, ook op het gebied van supply chain. We zien nu dat de buitenkantoren volop aan de slag zijn gegaan met de acquisitie conform de nieuwe strategie, ook voor logistieke projecten. We verwachten dat dit resulteert in een toename van het aantal projecten vanuit de NFIA. Echter kan het nog een jaar duren voordat we de effecten daarvan in de cijfers terugzien.

NDL heeft in de afgelopen jaren in geïnvesteerd in de acquisitie van nieuwe investeringsprojecten vanuit het eigen netwerk en via onze onlinekanalen (Website, Google, LinkedIn). Dit hebben we gedaan door ons eigen netwerk in het binnen- en buitenland uit te breiden en door de uitrol van onze online marketingactiviteiten. Hierdoor hebben we de daling van het projecten uit het NFIA-netwerk grotendeels kunnen opvangen.

Ten behoeve van lead generation zullen we de focus houden op het uitbouwen van ons netwerk en het genereren van leads via online marketing. Daarnaast pakken we de nieuwe acquisitiestrategie samen met de NFIA op om de groei van het aantal leads uit het netwerk van de NFIA aan te jagen.

Kennisoverdracht

Publicaties

In Q2 2023 is er 1 artikel aangeleverd bij logistieke media: Magazine Logistiek Vastgoed

“Logistiek als bloedsomloop van de samenleving”

Lees het artikel op pagina 12 & 13

Nieuwsbrief

In Q2 2023 zijn er 3 nieuwsbrieven verstuurd naar de Nederlandse doelgroep. Deze nieuwsbrief heeft ongeveer 2.050 ontvangers. Er is 1 nieuwsbrief verstuurd naar de buitenlandse doelgroep. Deze heeft ongeveer 2.750 ontvangers.

Netwerken verbinden

Events

In Q2 van 2023 is NDL betrokken geweest bij de organisatie van 12 events: we hebben 6 events georganiseerd voor leden, waaronder de ALV. We hebben gesproken op 2 events. En we hebben events voor de buitenlandse doelgroep georganiseerd, waaronder de Dutch Pavilion op de TLM in München.

Leden

Het tweede kwartaal hebben we 5 nieuwe leden mogen verwelkomen. 3 daarvan zijn innovatieve en/of duurzame toeleveranciers.

Missies

Karin is op missie geweest naar het Verenigd Koninkrijk. Ze bezocht onder andere de logistieke vakbeurs Multimodal in Birmingham en netwerkorganisaties in de regio Midlands en Greater Manchester.

Online marketing

Websitestatistieken Q2 2023

 • 8.319 sessies
 • 14.166 paginaweergaven
 • sessieduur: 00:01:08

 

 

 

LinkedInstatistieken Q2 2023

 • Nieuwe volgers: 105
 • Aantal weergaven: 42.793
 • Aantal geplaatste berichten: 34

NDL app

Eind Q2 2023 staat het aantal leden-installaties op 185. Dat betekent dat 57% van onze leden (bedrijven) de app heeft gedownload. 386 personen hebben de app gedownload.

Download de app hier

 

29 augustus, 2023

Share on: