Skip to main content

Representeert en promoot de Nederlandse logistieke sector

Vervoer bij invoer: Hof van Justitie eist bewijs van vrijstelling

Nieuws van leden

Vervoer bij invoer: Hof van Justitie eist bewijs van vrijstelling

Op 7 september 2023 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJEU) uitspraak gedaan in een Roemeense zaak, Cartrans Preda (zaaknummer C-461/21) met mogelijke gevolgen voor de logistieke sector.

Bij vervoer van goederen, die worden ingevoerd in de Europese Unie (EU), zijn de vervoerskosten vanaf het inklaringspunt tot aan de eerste plaats van bestemming in de EU vrijgesteld van btw. Deze vervoerskosten zijn wettelijk begrepen in de invoerwaarde en de btw op deze kosten is dus bij het indienen van de invoeraangifte als betaald.

Volgens het Hof van Justitie moeten transporteurs bij het toepassen van het btw-nultarief op de vervoersdienst kunnen bewijzen dat de kosten voor hun vervoersdienst inderdaad zijn opgenomen in de douanewaarde van de eerder ingevoerde goederen. Op zich een logisch vereiste, maar hoe komt de vervoerder aan een sluitend bewijs en hoe mag dat bewijs eruitzien? In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van onderaanneming, dus zaak om goede afspraken te maken over bewaarplicht.

Hoe de Nederlandse belastingdienst in de praktijk met deze uitspraak zal omgaan, is moeilijk te voorspellen. Het lijkt raadzaam om een analyse te maken van de documenten, waarover u beschikt en vast te stellen of dat voldoende is of dat u additionele documentatie moet verzamelen.

Als je als vervoerder de toepassing van het btw-nultarief niet kunt onderbouwen, riskeer je een naheffing van btw, eventueel met boete, die niet in alle gevallen aan de opdrachtgever zal kunnen worden doorberekend.

Het is onze ervaring dat de noodzakelijke informatie en documentatie vaak wel bestaat, maar niet eenvoudig en niet zonder hulp van derden, kan worden gevonden

Hoewel dit arrest over het vervoer van ingevoerde goederen betreft, heeft het evenzeer gevolgen voor de toepassing van het btw-nultarief op vervoer van uitgevoerde goederen. Op dit punt heeft het Hof van Justitie zich al eerder uitgelaten.

 

Meer weten? In dit PDF-document worden de gevolgen en de beslissing van het Hof van Justitie in de zaak Cartrans Preda uitgebreid beschreven.

 

Dit artikel is tot stand gekomen door een samenwerking tussen VAT Consult BV (Belgiƫ) en Blue Turtle Tax BV (Nederland).

26 september, 2023

Share on: